KYOKUSHINKAI KARATE VOSSELAAR
Geschiedenis

Oshi Shinobu werd opgericht in 1998 door Sensei Koen de Backker. De naam Oshi Shinobu betekent zoveel als volharding en wordt in het Japans vaak afgekort tot osu. In elke Kyokushin dojo ter wereld is deze uitspraak alomtegenwoordig als antwoord, als strijdkreet, als begroeting. Welke naam kon gepaster zijn om de geest van zijn dojo mee in de verf te zetten? Al snel groeide zijn project uit tot een levendige dojo met een aangename sfeer waarbij er tegelijk hard getraind werd en langs de andere kant te gepasten tijde al eens goed kon gelachen worden. Doorheen de jaren zette hij zich elke week opnieuw in om nieuwe, vaak jonge karateka's de weg van de Japanse krijgskunsten bij te brengen. Steeds was hij op post om er een boeiende les van te maken.

Doorheen de jaren trainde onze club honderden mensen, met steeds een vast ledenaantal van rond de veertig personen. We deden aan tientallen wedstrijden mee, vaak met derde, tweede of zelfs eerste prijs voor onze deelnemers. Daarnaast organiseerden we een aantal keren zelf wedstrijden voor jeugd en volwassenen. De laatste jaren werd de focus verlegd naar het organiseren van een zomerstage met Japanse lesgevers.
AFFILIATIE

Mas Oyama's Kyokushinkai Karate (vzw) is een full member van de International Karate Organization Kyokushin Kaikan Japan. Met de dojo's in België die ook bij deze organisatie aangesloten zijn, onderhoudt Oshi Shinobu Dojo een informeel samenwerkingsverband onder de naam Belgische Kyokushinkai Karate Unie (BKKU). Daarnaast werken we ook frequent samen met een aantal andere dojo’s die eveneens Kyokushinkai Karate beoefenen, maar lid zijn van een andere organisatie. Al onze leden zijn tenslotte aangesloten bij en verzekerd via de VVA (Vlaamse Vechtsport Associatie), een erkende BLOSO-organisatie. Oshi Shinobu Dojo, onder de naam Mas Oyama's Kyokushinkai Karate Vosselaar, is lid van de Sportraad van de Gemeente Vosselaar. We ondersteunen bovendien het beleid van de gemeente in verband met 'Spoorloos Sporten', waarbij onze (jonge) sporters aangemoedigd worden om bewust om te gaan met afval. Tevens onderschrijft Oshi Shinobu Dojo de panathlonverklaring om mee de rechten van het kind in de sport te bewaken en te bevorderen. Tenslotte onderschrijven we het Vosselaarse clubcharter voor een positieve sportclub en zijn we als vereniging gebonden aan de Algemene Verordering ter Gegevensbescherming. Als sportclub met een hart voor onze leden dragen wij integriteit en respect voor eenieder hoog in het vaandel. Alle vragen en opmerkingen over integriteit en (on)gewenst gedrag nemen wij dan ook zeer ernstig. Samen met de VVA voorzien we in een kader waarin we hiermee op gepaste wijze kunnen omgaan. Binnen de club is dat in de vorm van een Aanspreek-Punt Integriteit (API), ingevuld door Senpai Kim en Senpai Leon, waar je steeds terecht kan voor alle vragen of bemerkingen in die zin. Ook is er een centraal API in de VVA (Wendy Callers: api@vva.be | +32478727096).
LesgeversShihan Koen De Backker
Zesde Dan - Hoofdlesgever

Na 5 jaar judo te hebben beoefend startte Koen in 1979 met karate in de Oyama Turnhout Dojo bij Sensei Paul Van Den Troost. Deze dojo stond onder toezicht van Shihan Max Gebhardt, die Kyokushinkai Karate in België introduceerde eind jaren ’60. Later werd de club overgenomen door Sensei Christian Snoeckx, ondertussen Shihan en oprichter van de club van Beerse, waarmee Koen tot op de dag van vandaag een goede samenwerking heeft. Hij trainde daarna in diverse clubs en legde het examen voor zwarte gordel af in 1997 in Japan. Dat was ook het tijdstip waarop hij zijn eigen karateclub begon in Vosselaar. Vanaf 2003 zette hij de samenwerking op met de Kyokushin Union waar onze club en vele anderen vandaag bij aangesloten zijn. Dit resulteerde in talrijke contacten met Japanse lesgevers en vechters, waarvan velen nog getraind hebben onder Mas Oyama Sosai, de stichter van Kyokushin. Elk jaar organiseerde Shihan Koen een zomerkamp waarop een aantal van deze mensen te gast waren. Doorheen de jaren klom hij op tot derde en vierde Dan. In 2012 kon Sensei Koen succesvol het examen voor vijfde dan afleggen in Japan, waarna hij zich meer en meer focuste op het lesgeven in zijn eigen Dojo in Vosselaar. Tijdens het voorjaar van 2018 behaalde hij na een slopend examen van vijf uur en 60 partijen knokken zijn zesde dan, opnieuw in Japan.

Senpai Jolein Van der Eycken
Tweede Dan - Lesgeefster

Senpai Jolein begon haar karate-avontuur op negenjarige leeftijd toen ze samen met haar vader in onze Dojo kwam trainen. Het jaar nadien nam ze reeds deel aan haar eerste Kumitewedstrijd waarbij ze dadelijk in de prijzen viel. Nog heel wat tornooien in binnen- en buitenland, zowel op vlak van Kata als Kumite, volgden nadien. Finaal bleek Kumite toch wel haar passie te zijn en hierin heeft ze zich dan ook verder met scucces bekwaamd. Ook vandaag nog staat Senpai Jolein nog regelmatig op de tatami. In 2010 behaalde zij haar eerste dan op het Belgisch Zomerkamp met Shihan Daigo Oishi als examinator. Het examen voor tweede dan legde ze op het Belgisch Zomerkamp met Sensei Jonathan Tineo succesvol af in 2018.

Senpai Leon
Derde Dan - Lesgever

Aanspreek-Punt Integriteit (API): je kan steeds bij Senpai Leon terecht voor alle vragen en opmerkingen over integriteit & (on)gewenst gedrag!

Senpai Yorian Jonkers
Tweede Dan - Lesgever


Senpai Kim
Tweede Dan - Assistent lesgeefster

Aanspreek-Punt Integriteit (API): je kan steeds bij Senpai Kim terecht voor alle vragen en opmerkingen over integriteit & (on)gewenst gedrag!

Senpai Tim
Eerste Dan - Assistent lesgever


Senpai Nina
Eerste Dan - Assistent lesgeefster

Senpai Felix
Derde Kyu - Assistent lesgever

Senpai Ben
Vierde Kyu - Assistent lesgever

Senpai Dries De Backker
Eerste Dan - Webmaster
TRAININGSLOCATIES

We trainen twee keer in de week. Onze trainingen gaan afwisselend door in de mattenzaal van Sportcentrum Diepvenneke en in de turnzaal van de Gemeentelijke Basisschool Centrum. Op vrijdag gebruiken we de turnzaal van 19:30 tot 22:00u en op zaterdag de mattenzaal van 10:30-13:00u.

TRAININGSUREN

Het eerste uur is steeds gereserveerd voor de beginners. Daarna volgt anderhalf uur voor de gevorderden. Afhankelijk van het soort training zijn deze groepen anders. Voor de gevechtstrainingen beschouwen we iedereen onder de twaalf jaar als een beginner. Bij de technische trainingen (Kihon en Kata) zijn de beginners de kyu-graden tot en met achtste kyu (blauwe band zonder streep). Hogere banden kunnen meedoen met de gevorderden, ook als ze nog geen twaalf jaar zijn. Het is dus mogelijk dat je niet steeds in dezelfde groep of op hetzelfde uur wordt ingedeeld. Kinderen moet minstens zes jaar oud zijn en in het eerste leerjaar zitten om aan de trainingen te mogen deelnemen.
Kumite
Gevechtstraining
Beginners: 6-12 jaar.

Gevorderden: +12 jaar.
Kihon/Kata
Technische Training
Beginners: tot en met 8e kyu

Gevorderden: vanaf 7e kyu
We maken deze opdeling om een hogere kwaliteit van onze lessen te kunnen garanderen. Zo krijgt elke groep specifieke aandacht. Lage en hoge gordels hebben elk hun eigen training voor techniek. Volwassenen en kinderen hebben elk hun eigen gevechtstraining.


09:00
10:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
vrijdag
Beginners
19.30-20:30
Gevorderden
20:30-22:00
zaterdag
Beginners
10:00-11:00
Gevorderden
11:00-12:30

TRAININGSINFO

We trainen in twee seizoenen, het voorjaar en het najaar. In elk van deze semesters werken we met een trainingsschema waarbij op elke training bepaalde onderwerpen behandeld worden. Op het einde van het semester volgt dan een examen voor een hogere graad waarbij we kijken of wat aan bod is gekomen tijdens het semester verworven is. Zeker bij de beginners heeft iedere individuele les met andere woorden een bepaalde afgesproken inhoud die in detail wordt aangebracht en ingeoefend. Vaak is deze stof een essentieel onderdeel van het examen. We vragen dan ook van onze leden dat ze iedere training aanwezig zijn. Indien je meer dan vijf trainingen mist, dan zullen de lesgevers je wellicht niet laten deelnemen aan het examen. Als je toch per uitzondering een andere verplichting hebt, dan verzoeken we om ons daarvan op de hoogte te stellen.

Ben je nieuw? Dan is het mogelijk om de eerste maand van het semester gratis met ons mee te trainen vooraleer je je al dan niet inschrijft. Niettemin kan je bij ons heel het jaar door inschrijven en onmiddelijk starten. Voor ons is het uiteraard wel het makkelijkste als je van deze maand gebruik maakt zodat we ons trainingsschema zoveel mogelijk kunnen aanhouden. Is direct meedoen een stap te ver? Dan kan je natuurlijk eens eerst een kijkje komen nemen. Iedereen is altijd welkom om in onze dojo een training bij te wonen.

Voorlopig heeft onze club spijtig genoeg nog geen faciliteiten of aangepaste trainingen voor mensen met een beperking. Voor de trainingen zoals ze nu georganiseerd worden moeten leerlingen minstens in staat zijn om de motoriek van de technieken en standen te beheersen en op termijn de filosofie en tradities van Kyokushin te leren verstaan en appreciëren. Kyokushinkai Karate is zowel fysiek als mentaal een veeleisende discipline. We zullen u helpen waar we kunnen om hierover een geïnformeerde keuze te maken.
PRAKTISCHE INFORMATIE

Koen De Backker
Telefoon: +32 (0)14 61 68 77
E-mail: koen.de.backker@pandora.be
Bankrekeningnummer MOKK vzw: IBAN BE06 0013 3522 6622 / BIC GEBABEBB
Registratienummer vzw: 2188598
Ondernemingsnummer: 0464.739.173

Contact

tel. 014/61 68 77

koen.de.backker@pandora.be

Volg ons

Facebook

© 2015 Mas Oyama's Kyokushinkai Karate VZW. Alle rechten voorbehouden.
Ontwerp en beheer door D. De Backker