KYOKUSHINKAI KARATE VOSSELAAR
KYOKUSHIN KATA

Het woord kata betekent vorm of patroon. Een kata is een opeenvolging van technieken vanuit één of meer standen, waarbij naar verschillende richtingen wordt bewogen. Het aantal bewegingen en de volgorde daarvan zijn erg nauwkeurig vastgelegd. De balans tussen aanvallende en verdedigende technieken, de houdingen, de richting en de uitvoering van de bewegingen geven elke kata zijn eigen specifieke karakter. De uitvoering van Kata’s zorgt ervoor dat de traditionele vechttechnieken worden aangeleerd. Balans, coördinatie, ademhaling en concentratie wordt bij het oefenen van de Kata’s ontwikkeld. Kata’s zijn, als ze goed worden uitgevoerd, niet alleen bijzonder goede lichamelijke oefeningen maar ook een effectieve manier van complete geest- en lichaamstraining.

Kata’s kennen het Ren Ma principe, wat staat voor altijd poetsen. Dit betekent dat de bewegingen van kata’s veelvuldig en geconcentreerd geoefend moeten worden om de Kata meester te worden. Telkens wanneer een kata gelopen wordt, wordt hij figuurlijk opgepoetst, verder gepolijst tot perfectie. Concentratie, toewijding en oefening zorgen ervoor dat een hoger niveau van leren wordt bereikt, een niveau waarbij een kata zo geïntegreerd is in de onderbewuste geest dat een goede uitvoering ervan een vanzelfsprekendheid wordt. Dit wordt door Zen-meesters Mushin of geen geest genoemd. Wat eens bewust werd getraind wordt nu spontaan uitgevoerd.

Mas Oyama, de stichter van Kyokushin, zei dat men karate moet zien als een soort taal waarin de Kihon, de basistechnieken, geleerd kunnen worden als de letters van het alfabet. Kata slaat dan op de woorden en de zinnen en Kumite vormt de gesprekken. Oyama geloofde dat het beter is één kata goed te leren dan veel kata's half.

Naast een trainingsmethode is het uitvoeren van een kata voor de karateka ook een manier om respect te betonen aan de geschiedenis en tradities van Kyokushin, Karate, en de Japanse vechtskunsten in het algemeen.

DRIE FUNDAMENTELE PRINCIPES

1. Waza no Kankyu - Tempo of Technique
Hiermee bedoelt met de snelheid waarmee je je technieken uitvoert. Het tempo van een Kata varieert. Sommige technieken dienen langzaam te worden uitgevoerd, andere juist snel.

2. Chikara no Kyojaku - Points of Power and Stress
De intensiteit van de uitvoering varieert. Sommige technieken verdienen nadruk of dienen met meer kracht uitgevoerd te worden. Het is belangrijk om in de uitvoering van de technieken steeds een goede balans tussen kracht en ontspanning te vinden.

3. Iki no Chosei - Breath control
Het derde puntje slaat op de controle van de ademhaling. In Kata, net als in Kumite, is ademhalingscontrole belangrijk. Indien je buiten adem geraakt is het gevecht voorbij. Je moet steeds een volledige beheersing van je ademhaling handhaven. Bovendien moet je bij sommige technieken die nadruk vragen, het patroon van je ademhaling veranderen door bijvoorbeeld zeer langzaam in of uit te ademen.
Oorsprong

De kata's in Kyokushin worden vaak onderverdeeld naargelang hun oorsprong, noordelijk of zuidelijk. De noordelijke kata's zijn verwant aan de kata's die terug te vinden zijn in Shotokan Karate. Gichin Funakoshi, de stichter van Shotokan Karate, was eens Mas Oyama's leermeester. De invloed van Shotokan op Kyokushin is dus aanzienlijk, inclusief kata's die overgenomen werden. Funakoshi haalde zijn kata's oorspronkelijk uit de noordelijke Chinese stijlen en uit Shorin Ryu. Deze laatste is een karatestijl uit Okinawa die gebaseerd is op het Chinese Shaolin Kempo. Deze noordelijke kata's maken gebruik van krachtige, veelal wijde standen en sterke blokkeringen en aanvallen. Ze zijn - net als Shotokan zelf - eerder rechtlijnig, zowel in het gebruik van de technieken als in de algehele vorm. De zuidelijke Kata's werden ontwikkeld tijdens Mas Oyama's studie van het Goju Ryu Okinawa Karate van So Nei Chu en Gogen Yamaguchi. De bewegingen van deze oorspronkelijk zuidelijke Chinese kata's zijn meer circulair en golvend dan die in kata's uit de noordelijke traditie.
Noordelijke Kata's

Taikyoku 1-3
"Eerste begin"

Deze zes kata’s vormen de basis. Ze worden uitgevoerd in eenvoudige standen en maken gebruik van slechts enkele basistechnieken. De beheersing ervan is cruciaal om aan hogere kata's te kunnen beginnen, laat staan deze uiteindelijk te beheersen.
Pinan 1-5
"Vredige geest"

Deze kata's volgen op de Taikyoku-kata's in moeilijkheidsgraad. Ze maken gebruik van een zeer uitgebreid spectrum aan technieken en standen. De Pinans vormen dan ook een belangrijk onderdeel van ieders katatraining. Beheersing ervan is een hele verwezenlijking en laat zien dat je klaar bent om geavanceerdere kata's aan te vatten.
Tsuki-no-Kata
"Kata der stoten"

Dit is een iets verder gevorderde kata waarin men voornamelijk gebruik maakt van stoottechnieken in diverse richtingen. Daarnaast wordt veelvuldig gebruik gemaakt van diepe standen. Kracht en volharding zijn hierbij van uitzonderlijk belang.
Yantsu
"Veilige drie"

Deze opmerkelijke kata bestaat uit drie fases: één voorwaartse en twee zijwaartse. Yantsu is een voortreffelijke oefening in precisie en balans. Hoewel deze kata kort is, is hij niettemin van een hogere moeilijkheidsgraad, waarbij een correcte uitvoering veel zegt over de techniek en kunde van de uitvoerder.
Kankudai
"Staren naar de hemel"

Hoewel technisch niet veel uitdagender dan de pinans, is het een erg lange kata. Een uitstekende conditie en techniek is vereist om deze met adequate kracht, snelheid en precisie uit te voeren. Voor Kyokushinkai heeft Kankudai bijzondere betekenis. Het Kanku-embleem van Kyokushin is immers gebaseerd op de eerste beweging, die tijdens de kata nog een tweede maal wordt herhaald.
Sushiho
"54 stappen"

Dit is zonder twijfel de langste en meest uitdagende kata in Kyokushin. Alleen de hoogste graden nemen deze kata onderhanden. Het meesterschap erover is slechts voor enkelen weggelegd. Het precieze aantal stappen is niet exact 54. De oorsprong van deze benaming ligt in het heilige karakter van het getal 54 in het Buddhisme.
Zuidelijke Kata's

Sanchin
"Drie gevechten"

Sanchin is een ademhalingskata. Het tempo van de bewegingen staat in functie van de ademhaling. Men gebruikt met name de techniek van ibuki. Deze kata heeft een gedeelte voorwaarts, één in de omgekeerde richting en tot slot terug een stuk naar voren, allen in dezelfde stand. Dit zijn de drie gevechten uit de benaming. Sanchin belichaamt ook drie symbolische gevechten: geest, vaardigheid en lichaam. Deze kata zou terug te voeren zijn op de Bodhidharma en de de Shaolin-tempel.
Gekisai Dai
"Overwin en bezet major"

Gekisai Dai en Gekisai Sho werden gecreëerd om krachtige technieken en standen aan te leren. Ze hebben geen verborgen symboliek of lange traditie, maar zijn bedoeld als oefening. Gekisai Dai is een kata van gemiddelde moeilijkheidsgraad, grotendeels opgebouwd uit basistechnieken en -standen.
Gekisai Sho
"Overwin en bezet minor"

Gekisai Dai en Gekisai Sho werden gecreëerd om krachtige technieken en standen aan te leren. Ze hebben geen verborgen symboliek of lange traditie, maar zijn bedoeld als oefening. Gekisai Sho is een kata van gevorderde moeilijkheidsgraad. grotendeels opgebouwd uit basistechnieken en -standen. Een deel van de moeilijkheid komt voort uit een reeks statige technieken in diepe stand tijdens de eerste helft en een reeks hoge zijwaartse trappen tijdens de tweede helft.
Tensho
"draaiende palmen"

Tensho is de tweede ademhalingskata in Kyokushin en daarom complementair aan Sanshin. Net als Sanchin, verloopt heel de kata in sanchin-dachi met technieken op korte afstand van het lichaam en zonder trappen. Maar daar waar Sanchin eerder hard en lineair is, is Tensho zacht en circulair. De typische draaiende handbewegingen geven de kata zijn naam. Mas Oyama beschouwde Tensho als de belangrijkste geavanceerde kata.
Saiha
"Grote golf - maximale vernietiging"

In deze Kata treedt men de tegenstander tegemoet en haalt men hem ongenadig neer. Saiha symboliseert de tsunami of grote golf die continu blijft inbeuken op het land. Dit komt voornamelijk tot uiting in het eerste gedeelte. Saiha is relatief kort en snel te leren, maar moeilijk te beheersen.
Seienchin
"De storm in de kalmte"

Seienchin wordt vaak de Meesterkata genoemd. Deze kata vergt een grote flexibiliteit en wendbaarheid van de beoefenaar. Er wordt voortdurend afgewisseld tussen langzame, statige stukken in diepe standen en snelle explosieve stukken in kleinere, hogere standen. Dit symboliseert het overwinnen van je zwakheden tegenover de uitdagingen van het leven. Meesterschap over deze kata is een grote prestatie en een teken van maturiteit op vlak van karate.
Garyu
"terugtrekkende draak"

Garyu symboliseert de kracht van de meester die op de achtergrond blijft. Een echte karateka ontwikkelt een nederige houding, zoals de draak die zich verbergt in het meer slechts zijn enorme vernietigende kracht gebruikt in uiterste noodzaak. Garyu is de enige kata in Kyokushin die door Mas Oyama Sosai zelf ontwikkeld werd. Hij omvat geavanceerde technieken en hoge trappen en ook een stuk dat in een uitdagende, hurkende stand wordt gelopen. Dit alles vereist een grote kunde en een prima evenwichtsgevoel.
Seipai
"achttien handen"

Seipai is één van de moeilijkste kata's. Men dient een snelle afwisseling van zeer diverse technieken in allerlei standen met hoge precisie te kunnen uitvoeren. Dit in combinatie met vele hoge trappen maakt Seipai tot een evenwichtsoefening. Dit komt tot uiting in de naam. Het getal achttien komt uit het Zenboeddhisme. Zes symboliseert kleur, stem, smaak, reuk, tast en rechtvaardigheid. Drie staat voor goed, slecht en vrede. Zes maal drie is achttien. De uitdaging is om continu een juiste balans te houden tijdens de uitvoering.

Contact

tel. 014/61 68 77

koen.de.backker@pandora.be

Volg ons

Facebook

© 2015 Mas Oyama's Kyokushinkai Karate VZW. Alle rechten voorbehouden.
Ontwerp en beheer door D. De Backker